DISCLAIMER

 

Foodsoul streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Foodsoul niet garanderen dat de informatie ten aller tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.


Copyright

Toestemming
De informatie die op de site van Foodsoul staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen en voor zover deze niet het copyright van andere partijen heeft.

Beeldrecht
Van alle op de pagina's van de site van Foodsoul gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Delen
Het delen van, en verwijzen naar de pagina's van de site van Foodsoul mag altijd.
Foodsoul is niet verantwoordelijk voor op haar site geplaatste links of voor de inhoud van sites die naar Foodsoul linken of waarnaar Foodsoul linkt.

© Foodsoul 2014

Foodsoul Postbus 1267  6501 BG  Nijmegen

KvK Centraal Gelderland 59438991

BTW NL00814556978

Op al onze leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

Deze voorwaarden kunt u hier nalezen.